Přihlášení partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

VAŠE DOTAZY –

NAŠE ODPOVĚDI.

Tepelná čerpadla – časté dotazy

Chcete se dozvědět více o tepelném čerpadle vzduch-voda ESTIA?
Všechny důležité odpovědi týkající se tepelných čerpadel vzduch-voda od společnosti TOSHIBA naleznete zde.

Časté dotazy

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odebírá s pomocí chladiva energii z venkovního vzduchu a přeměňuje ji na teplo, které váš systém topení využívá ke zvyšování teploty.

 

Proč je tepelné čerpadlo vzduch-voda nejlepší investicí pro budoucnost?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda spojuje výhodu nízkých pořizovacích nákladů s nejnižšími možnými provozními náklady, a efektivně tak využívá obnovitelnou energii.

Splňuje tepelné čerpadlo TOSHIBA požadavky na způsobilost?

Tepelná čerpadla TOSHIBA mají veškeré potřebné certifikace a splňují předpoklady pro způsobilost. Požadavky však závisí na konkrétní zemi, obci a případně i příslušném dodavateli elektřiny.

Co znamená zkratka SPF?

Zkratka SPF znamená výpočet ročního výkonu a příkonu a označuje účinnost topných systémů provozovaných s tepelnými čerpadly. Představuje poměr přiváděné energie (proudu) a skutečně vyrobeného topného tepla za období jednoho roku a slouží jako parametr pro výpočet hospodárnosti.

Jaká je očekávaná životnost tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda má stejnou životnost jako jiné běžné topné systémy. A ta je zajištěna pravidelnou údržbou a zaručenou 15letou dostupností náhradních dílů.

Kolik místa je třeba plánovat pro tepelné čerpadlo?

Předávací stanice vyžaduje prostor 93 × 53 × 36 cm (V × Š × H), takže lze tepelné čerpadlo využívat i v těch nejmenších místnostech.

K čemu je třeba záložní elektrické topení?

Certifikovaný partner pro dodávky tepelných čerpadel navrhne tepelné čerpadlo TOSHIBA pro vaši budovu tak, aby záložní elektrické topení bylo potřebné jako podpůrné topení jen při velmi nízkých venkovních teplotách.

 

Je možná kombinace tepelného čerpadla se solárním resp. fotovoltaickým systémem?

Spojení solární energie s tepelným čerpadlem je možné a může přispět ke zvýšení účinnosti.

Mohu pomocí tepelného čerpadla chladit?

V zimě můžete využívat plošné vytápění a v létě jím temperovat místnost. Aktivní chlazení je možné prostřednictvím fancoil jednotek.

 

Funguje tepelné čerpadlo i při teplotách pod bodem mrazu?

Ačkoli účinnost zařízení při velmi nízkých teplotách klesá, dokážou tepelná čerpadla sama vyrábět topné teplo i při venkovní teplotě -25 °C.

Jaká je účinnost tepelného čerpadla v létě, kdy potřebuji jen teplou vodu?

Jelikož tepelná čerpadla pracují při vyšších venkovních teplotách ještě účinněji, můžete dokonale a s nízkými náklady vyrábět teplou vodu o teplotě i přes 55 °C při venkovních teplotách až 35 °C.

 

Do jaké teploty na výstupu má provoz tepelného čerpadla smysl?

Čím nižší je teplota na výstupu, tím úsporněji tepelné čerpadlo pracuje. Možné jsou teploty na výstupu do 60 °C, u topných těles však postačují již teploty do 50°C, jedná-li se o nepřetržitý provoz.

Jak se určuje správný výkon tepelného čerpadla?

Správné dimenzování rozhoduje o účinnosti tepelného čerpadla, která u našich zařízení odpovídá výkonové tabulce, aby byl potřebný topný výkon vaší budovy až do normální venkovní teploty zajištěn bez pomoci záložního elektrického topení.

 

Co všechno lze u tepelného čerpadla regulovat?

Tepelné čerpadlo je vybaveno inteligentní logikou regulace, která samostatně a v závislosti na venkovní teplotě reguluje topnou teplotu radiátorů, podlahového topení a teplé vody.

Jak snadné je uvedení do provozu?

Vzhledem k předem připraveným schématům instalace a odpovídajícím parametrům pro uvedení do provozu představuje pro odborníky uvedení do provozu bezstresovou a plynulou záležitost. Díky podrobnému návodu v příloze/příručce nebo aplikaci lze každý parametr upravit podle individuálních potřeb.

 

Co potřebuji k připojení tepelného čerpadla k systému správy budovy?

Externí regulace nebo připojení k systému správy budovy prostřednictvím rozhraní KNX nebo MODBus je možné s použitím desek PCBoard.

Na koho se mám obracet s dotazy?

Pokud by se neočekávaně vyskytla porucha nebo problém se zařízením, je vám k dispozici s radou i aktivní pomocí certifikovaný instalátor tepelných čerpadel.

 

Co znamená jmenovitý výkon?

Jmenovitý výkon je výkon jednotky při zadaném jmenovitém pracovním bodu.

 

Co znamená mezní topná teplota?

Střední denní teplota, od které se budova musí vytápět. Dny, kdy střední denní teplota leží pod mezní topnou teplotou, tvoří topnou sezónu.

 

Co znamená normální venkovní teplota?

Průměrná nejnižší očekávaná venkovní teplota, na kterou se dimenzuje vaše topení.

 

Co znamená zkratka COP?

Údaj COP (Coefficient Of Performance) představuje poměr mezi vynaloženou elektrickou energií a získanou termální energií při určitém pracovním bodu.

 

Copyright 2021 AIR COND Klimaanlagen Handelsgesellschaft m.b.H. All rights reserved.