Prijava partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

VANJSKE JEDINICE ZA VIŠE PROSTORIJA

VRF vanjske jedinice pokrivaju širok spektar učina i nude višestrane mogućnosti kombiniranja. Vaš stručni savjetnik rado će vam pomoći prilikom odabira odgovarajuće jedinice.

VRF vanjske jedinice

VRF vanjske jedinice

SMMS-u

SMMS-u

DVOSTRUKI VODIč U ELEKTRANI NEXT GENERATION

Dvostruki vodič vanjske jedinice VRF za način rada hlađenja ili grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombinacije s VRF unutarnjim jedinicama, DX-kitom, modulom za toplu vodu i izmjenjivačem topline VN prema softveru za dizajn Selection Tool

SHRM-e

SHRM-e

ISTOVREMENO TOPLO I HLADNO

Trostruki vodič vanjske jedinice za režim istovremenog hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju (upravljanje ispušnim zrakom) i izmjenjivačima topline VN.

MiNi SMMS-e

MiNi SMMS-e

2-CIJEVNI

Kompaktni 2-cijevni vanjske jedinice VRF za režim hlađenja i grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju (upravljanje ispušnim zrakom) i izmjenjivačima topline VN.

MiNi SMMS Single-Fan

MiNi SMMS Single-Fan

2-CIJEVNI KOMPAKTNI FORMAT

Kompaktna 2-cijevna vanjska jedinica VRF za hlađenje i grijanje sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF i kompletima za isparivanje (upravljanje ispušnim zrakom).

SMMS-e LowRef

SMMS-e LowRef

2-CIJEVNI

2-cijevne vanjske jedinice VRF za način rada hlađenja ili grijanja sa širokim spektrom snage. Posebne vanjske jedinice za projektiranje učinkovitih sustava VRF sa smanjenom ukupnom količinom radne tvari.

SMMS-e

SMMS-e

2-CIJEVNI SUSTAV

2-cijevni vanjske jedinice VRF za režim hlađenja ili grijanja sa širokim spektrom snage. Za kombiniranje s unutarnjim jedinicama VRF, setovima za ventilaciju, modulima za toplu vodu i izmjenjivačima topline VN.

Copyright 2021 AIR COND Klimaanlagen Handelsgesellschaft m.b.H. All rights reserved.