Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

CHLADIACI PROSTRIEDOK

Chladiaci prostriedok

Na to, aby klimatizácie vôbec mohli pracovať v chladiacej alebo vykurovacej prevádzke, potrebujú chladiaci prostriedok. Je to plyn, ktorý v okruhu systému prepravuje množstvá energie („teplo“ alebo „chlad“) zvonku dovnútra, alebo opačne.

Aké chladiace prostriedky používa TOSHIBA?

Do roku 2016 sa pre klimatizácie používal takmer výhradne chladiaci prostriedok R410A. Pri systémoch Split s malými výkonmi s objemom náplne do 3 kg je tomu najneskôr v januári 2025 koniec. Podmienene zákonmi je potom potrebné používať iný chladiaci prostriedok. TOSHIBA ponúka už teraz viaceré klimatizácie Split s novým plynom R32.

Prečo R32?

Na našom životnom prostredí nám veľmi záleží a globálne otepľovanie je skutočnosťou. Hoci na tom majú iba veľmi malý podiel, prispievajú k tomu aj chladiace prostriedky. – Jednotkou miery toho je GWP (Global Warming Potential).

Chladiaci prostriedok R32 sa s hodnotou 675 nachádza výrazne pod R410A s hodnotou GWP 2 088. Chladiaci prostriedok R32 je okrem toho energeticky úspornejší a má podstatne lepšiu schopnosť prenosu tepla ako R410A – klimatizácia tak pri rovnakom objeme náplne dokáže poskytnúť o cca 60 % vyšší výkon.

Čo je ekvivalent CO2 a ako to bude pokračovať?

Od januára 2017 sa musí uvádzať ekvivalent CO2 na vonkajšej jednotke: tento vyplýva z hodnoty GWP vynásobenej objemom náplne chladiaceho prostriedku a uvádza sa v tonách.

Nižšia hodnota GWP x menší objem náplne = veľmi malý ekvivalent CO2!

Chladiaci prostriedok R32 tak rovnako spĺňa nároky zákonodarcov [a] životného prostredia.

Chladiaci prostriedok R32 je udržateľný, efektívny a bezpečný pre budúcnosť – bude nás sprevádzať počas nasledujúcich rokov a raz sa nahradí niečím ešte efektívnejším. Zákazník si so spoločnosťou TOSHIBA môže byť istý, že vždy investuje do klimatizačného systému, ktorý presahuje príslušný stav techniky a základné hodnoty, ako je udržateľnosť, efektívnosť [a] bezpečnosť pre budúcnosť aplikuje na najvyššej úrovni!

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.