Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

NAJVYŠSIA EFEKTIVITA

Energetická účinnosť

Triedy účinnosti

Pre spoločnosť TOSHIBA sú mimoriadne dôležité stupne účinnosti pri minimálnych prevádzkových nákladoch. Účinnosť prístrojov sa podľa európskej mierky hodnotí ako veľmi vysoká.

Štandardizovaná účinnosť

Kritériá účinnosti SEER, resp. ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) popisujú pomer užitočného chladiaceho, resp. vykurovacieho výkonu a použitého elektrického výkonu. Meranie výkonu sa vykonáva pri štyroch rôznych vonkajších teplotách.

Pri zohľadnení rôznych vonkajších teplôt sa v hodnotení zohľadní čiastková prevádzka s viac ako 90 % – tu exceluje invertorová technológia spoločnosti TOSHIBA spolu s kompresormi s dvojitým rotačným piestom. Vynikajúce hodnoty ESEER a SCOP nájdete vo vonkajších zariadeniach spoločnosti TOSHIBA.

Celoročná prevádzka

Minimálne prevádzkové náklady

Najlepšie hodnoty účinnosti

Variabilná prevádzka s čiastočným zaťažením

Sezónne energetické účinnosti:

COP

Koeficient COP (Coefficient Of Performance) udáva energetickú účinnosť jednotky vo vykurovacej prevádzke. Napríklad hodnota COP 4,0 znamená, že z 1 kW elektrického prúdu sa vygeneruje vykurovací výkon 4 kW – teda štvornásobok.

read more

SCOP

Koeficient SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) zohľadňujte ročný priebeh s dodatočnými meraniami pri vonkajších teplotách +12, +7, +2 a –7 °C.

read more

EER a SEER

Aj pri EER (Energy Efficiency Ratio) pre chladiacu prevádzku existuje rozšírenie vo forme SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) na zohľadnenie sezónnych faktorov. Meracie body ležia pri +20, +25, +30 a +35 °C.

read more

ESEER

Systémy VRF sa v súčasnosti posudzujú podľa hodnoty ESEER (European SEER), ktorá zahŕňa faktory čiastočného zaťaženia. K tomu sa používa vzorec, ktorý tvorí súčet štyroch jednotlivých hodnôt s rôznymi váhami.

read more

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.