Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

TAKTO FUNGUJÚ KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA.

Pri klimatizovaní miestnosti ide v princípe o to, energiu prepraviť z jedného miesta na druhé a tam ju odovzdať. Ak klimatizácia chladí, zo vzduchu v miestnosti sa odoberá teplo, prostredníctvom takzvaného odparovača a chladiaceho okruhu sa prepraví von a odovzdá.

Takto fungujú klimatizačné zariadenia

Dokonalé umiestnenie fyziky do scény – so spoločnosťou TOSHIBA

Parametre komfortu
Parametre komfortu

Principiálne je každé klimatizačné zariadenie chladiacim zariadením ako naša chladnička v kuchyni. Keď sa interiér pomocou zariadenia nielen chladí, ale sa môže aj vykurovať, hovoríme o tepelnom čerpadle. Všetky systémy TOSHIBA sú aj tepelné čerpadlá.

Tieto zariadenia sú preto zdokonalené na to, aby v chladiacej prevádzke zachytili teplo z miestnosti a transportovali ho von – obrátene sa vo vykurovacej prevádzke odoberá teplo z okolitého vzduchu, aby boli naše miestnosti komfortne vykurované. Pomocou tepelného čerpadla vzduch/voda nezohrievame vzduch v miestnosti, ale pripravujeme teplú vodu pre vykurovanie & úžitkovú vodu.

Klimatizovanie je samozrejme o niečo komplexnejšie ako chladenie: tu ide v konečnom dôsledku o pohodu ako aj o naše zdravie – a v priemyselnej oblasti o zachovanie pracovnej výkonnosti pracovníkov. Keď hovoríme o klimatizovaní, je okrem pocitovo príjemnej teploty v miestnosti veľmi dôležitá aj vlhkosť vzduchu – graf ukazuje „pole komfortu“ s pomerom teploty a vlhkosti, ktorý je vnímaný ako príjemný.

Funkcia invertorového tepelného čerpadla
Funkcia invertorového tepelného čerpadla

Srdce zariadenia – inteligentne regulovaný kompresor s rotačným piestom – dopravuje chladiaci prostriedok v rôznych stavoch agregátu tam, kde má práce splniť svoju úlohu príjmu tepla (chladenie) alebo výdaja tepla (vykurovanie):

V chladiacej prevádzke sa vyparuje tekutý chladiaci prostriedok pomocou elektronicky ovládaného PMV ventilu – tepelný výmenník (odparovač) vo vnútornej jednotke vychladne, ventilátor sa stará o cirkuláciu vzduchu. Pri vysoko kvalitných zariadeniach TOSHIBA je zabezpečené, že sa to uskutočňuje potichu a bez nepríjemného prievanu.

Vyparený, teraz už plynný chladiaci prostriedok sa nasávaný kompresorom vo vonkajšej jednotke, aby ním bol znova uvedený na vysokú úroveň tlaku a teploty. Ventilátor na tepelnom výmenníku (odparovač) chladí plyn pomocou okolitého vzduchu; kolobeh začína odznova. Práce vo vonkajšej jednotke sa obzvlášť ukazuje vysoká kvalita komponentov a spracovania Toshiba: tichý chod jednotky ventilátora & kompresora s malým množstvom vibrácií chráni životné prostredie pred hlukom a aktívne dosahuje dobrý pomer v porovnaní s našimi susedmi – je jedno, či sú kompaktné zariadenia nainštalované na balkóne, terase alebo na vonkajšej stene.

Apropo inštalácia: klimatizačné zariadenie si vyžaduje len stenové priechodky pre obe vedenia chladiaceho prostriedku (zo špeciálnej medi) ako aj elektrické napájanie a ovládacie vedenie. Váš najlepšie vyškolený obchodný partner TOSHIBA nájde pre každú situáciu riešenie pre opticky nenápadnú montáž.

Energetická účinnosť

Celková kvalita a výkonnosť klimatizácie sa prejavuje – okrem komfortných funkcií – hlavne v jej energetickej účinnosti: čím väčší chladiaci alebo tepelný výkon (v kW) z jednej kilowatthodiny (kWh) prúdu je možné vytvoriť, tým kvalitnejší je systém. Bližšie informácie k hodnotám účinnosti nájdete v odseku smernice ErP.

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.