Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KONTROLA KVALITY TOSHIBA

Kontrola kvality TOSHIBA

TOSHIBA – s kvalitou k úspechu!

TOSHIBA je jedným z celosvetovo vedúcich podnikov v oblasti klimatizačnej techniky a vsádza na rôzne systémy manažmentu kvality, aby zaručil najvyššiu spoľahlivosť a maximálnu životnosť všetkých klimatizačných zariadení.

Hlavné závody TOSHIBA sa nachádzajú v Pathumthani (Thajsko) a Fuji (Japonsko). Diely systému tepelného čerpadla vzduch/voda ESTIA des dôležitého pre európsky trh sa vyrábajú v Beroune (Česko). Dôležité je aj to, že všetci zamestnanci sa zaviazali k najvyšším štandardom. Všetky závody majú certifikáciu pre normu environmentálneho manažérstva ISO 14001 a normu systému manažmentu kvality ISO 9001.

Nezáleží na tom, či je výroba v Ázii alebo v Európe – žiadna jednotka TOSHIBA neopustí závod bez toho, aby predtým absolvovala rozsiahle testy kvality a testovaciu prevádzku v pripojenom stave.

Zabezpečenie kvality v celom reťazci tvorby hodnôt

Rozsiahle programy na zabezpečenie najvyššej kvality sa však aplikujú už skôr: napr. od dodávateľov medi sa požaduje 100-percentná kontrola tesnosti. Komponenty klimatizácií obsahujú sčasti stovky spájkovaných miest – tieto nevytvárajú iba vysoko špecializované spájkovacie automaty, ale na mimoriadne citlivých miestach aj certifikovaní zamestnanci, ktorí na to musia absolvovať minimálne šesťmesačný tréning Japonsku. Jednotky VRF sú podrobované špeciálnym testom tesnosti v héliovej komore. Pred odoslaním sa dokonca testuje odolnosť obalov. Tieto a nespočetné ďalšie stavebné kamene spolu zabezpečia, že celková kvalita klimatizácie TOSHIBA je zaručená vždy.

Certifikácia EUROVENT

TOSHIBA sa podieľa aj na certifikačnom programe Eurovent. Takto jedna z najnezávislejších a najuznávanejších organizácii oficiálne potvrdzuje, že celková efektivita zariadení spĺňa najvyššie kritériá. Certifikované sú údaje o výkonnosti výrobkov pre vzduchovú a chladiacu techniku v súlade s európskymi a medzinárodnými normami. Všetky výrobky sú testované nezávislými laboratóriami.

O čo pri tom ide a čo z toho máme?

V popredí sú prirodzene údaje o výkone zariadenia: menovitý výkon, energetická účinnosť & hodnoty zvukových emisií. Skúšky vykonávané inštitúciami samozrejme presahujú samotné overovanie údajov od výrobcov – posudzuje sa tu napríklad aj kvalita materiálu a „life cycle costs“: To pre zariadenia TOSHIBA znamená okrem veľmi dobrých hodnôt účinnosti zahrnutie aj kvality, nákladov na investície, prevádzku a dokonca aj likvidáciu!

Výhody na prvý pohľad:

  • Údaje o výkone sú preverované nezávislými laboratóriami
  • Priame porovnanie údajov o výkone s konkurenčnými výrobcami
  • Férová konkurencia pre výrobcov
  • Optimálny pomer cena/výkon
  • Výkon presne zodpovedá očakávaniam
  • Nie je potrebné nadmerné dimenzovanie
  • Zníženie spotreby energie a skrátenie doby chodu vďaka presnému dimenzovaniu
  • Ekonomické výhody pre prevádzkovateľov ohľadne výberu zariadenia, doby chodu, spotreby energie, životnosti

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.