Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

KVALITA VZDUCHU

V závislosti od konštrukcie [a] rozsahu použitia, čistia priestorové klimatizačné zariadenia TOSHIBA vzduch vo viacerých krokoch a pritom zároveň dbajú na to, aby sa chladený vzduch vyfukoval nielen čistý, ale aj bez zápachu. Podľa modelu sa používajú rôzne filtračné systémy, ktoré optimalizujú kvalitu vzduchu.

Kvalita vzduchu

Funkcia samočistenia

Ventilátor po konci prevádzky dobieha niekoľko minút a vysuší tak výmenník tepla vo vnútornej jednotke – nepríjemné zápachy tak nemajú žiadnu šancu. Vnútorné jednotky na domáce použitie bodujú s ďalšou – takmer pasívnou – čistiacou funkciou: špeciálne profilovania [a] povlakovania lamiel v tepelnom výmenníku umožňujú umývanie zachytených, zo vzduchu vyfiltrovaných znečistení pomocou kondenzovanej vody vznikajúcej v chladiacej prevádzke – rozumné [a] hygienické.

Systémy TOSHIBA pracujú na zdravom prostredí aj na miestach, na ktorých by to človek asi nepredpokladal: v čerpadlách kondenzátu integrovaných v niektorých vnútorných jednotkách napríklad pôsobí antibakteriálne sklo. Toto odovzdáva ióny striebra, ktoré blokujú metabolizmus baktérií, prerušujú ich mechanizmus delenia a napokon ich usmrtia. Efekt je permanentný, systém je bezúdržbový.

Prachový filter

Veľké, umývateľné plastové filtre pokrývajú celý výmenník tepla a vzduch pri vstupe čistia od hrubých znečistení a častíc prachu.

IAQ filter

IAQ filter TOSHIBA čistí dýchaný vzduch pomocou striebra a enzýmov, ktoré sa extrahujú z kimčchi. Tento filter pôsobí dezodoračne, osviežuje vzduch a podstatne prispieva k zachovaniu zdravia a neutralizácii vírusov a baktérií. Tento filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť – najlepšie vysávačom. IAQ filter by sa mal vymieňať cca každé dva roky.

3:1 filter

Aktívny karbón-katechínový filter čistí vzduch dvojnásobne: Karbón má dezodoračný účinok, zatiaľ čo katechín pôsobí čistiacim účinkom proti prachu a ostatným časticiam.

Plazmový filter a ionizátor

Tieto vysoko špecializované filtre pracujú v prvotriednych vnútorných jednotkách TOSHIBA pre oblasť domácností – v modeloch DAISEIKAI. Plazmový filter s ionizátorom absorbuje prach a neutralizuje častice s veľkosťou jemného prachu, peľu, výtrusov plesní a vírov – menších ako 0,001 μm. Dodatočne vyrábané ióny striebra majú silný antibakteriálny účinok. Tento efekt preukázal už Hippokrates. Bol používaný napr. Feničanmi na predĺženie trvanlivosti potravín. Tento efektívny elektrický filtračný systém je možné aktivovať stlačením tlačidla diaľkového ovládania a pracuje v troch stupňoch:

  • Iónový nabíjač kladne nabíja nečistoty v nasatom vzduchu v miestnosti za prachovým filtrom.
  • Záporne nabité ióny v kolektore priťahujú väčšie kladne nabité škodlivé látky.
  • Zvyšné čiastočky sa nazbierajú pomocou kladného náboja v druhom kolektore. Nakoniec sa neutralizované častice absorbované na tepelnom výmenníku so špeciálnou povrchovou úpravou odvedú spolu s kondenzovanou vodou.

Aj samotný plazmový filter sa dá čistiť: po cca 1 000 prevádzkových hodinách by sa mal vybrať z vypnutého zariadenia v bezprúdovom stave a vyčistiť horúcou vodou.

Pri klimatizáciách pre priemyselnú oblasť sa veľakrát vyskytujú osobitné požiadavky na filtračné systémy: napr. v medicínskej oblasti (hygienické nariadenie), v meracích laboratóriách alebo v priemyselnej výrobe v čistom prostredí. Ak niekto musí podľa nariadení splniť určité triedy filtrov EN, môže to bez problémov zrealizovať prostredníctvom kanálových jednotiek s externými skrinkami filtrov.

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.