Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

PEČAŤ KVALITY PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ.

Naše tepelné čerpadlá ESTIA majú teraz pečať kvality EHPA!

Zaistenie kvality agregátov tepelných čerpadiel

PEČAŤ KVALITY EHPA pre tepelné čerpadlá od spoločnosti TOSHIBA

Certifikát EHPA
Certifikát EHPA

Pečať kvality pre tepelné čerpadlá zaviedla asociácia EHPA v roku 2009 s cieľom vytvoriť v Európe jednotné merateľné štandardy, podľa ktorých bude možné hodnotiť kvalitu výrobkov a služieb. Pečate kvality udeľuje v Rakúsku národná komisia pre pečate kvality pod predsedníctvom Prof. Hermanna Halozana z TU Graz.

V súčasnosti sú okrem krajín hovoriacich po nemecky k dispozícii aj v desiatich ďalších krajinách EÚ a potvrdzujú, že sériovo vyrábané agregáty tepelných čerpadiel spĺňajú určité kritéria kvality. Tá sa meria podľa noriem EN 14511, EN 14825 a EN 15879-1 v skúšobných strediskách akreditovaných na základe normy ISO EN 17025, napr. v Rakúskom technologickom inštitúte (AIT).

Kritériá kvality:

  • Hodnoty účinnosti
  • Súlad dokumentácie a prístroja v prípade hlavných súčastí
  • Splnenie požiadaviek na označenie CE, dodržiavanie relevantných európskych smerníc a nariadení
  • Dodržiavanie podmienok elektrických pripojení
  • Dostupné podklady plánovania a návod na použitie
  • Sieť zákazníckych služieb, servis do 24 hodín, 10-ročná záruka na náhradné diely
  • Plná záruka 2 roky od uvedenia do prevádzky

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.