Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

PODMIENKY MERANIA PRE VÝROBKY TOSHIBA

Podmienky merania

VNÚTORNÉ JEDNOTKY, VONKAJŠIE JEDNOTKY A KOMBINÁCIE

Hladina akustického tlaku meraná podľa JIS B8616

Vonkajšie jednotky

Vo vzdialenosti 1,0 m pred jednotkou a 1,5 m nad podlahou

Vnútorné jednotky

Nástenné jednotky: vo vzdialenosti 1,0 m pred a pod jednotkou

Podstropná jednotka: vo vzdialenosti 1,0 m pred a pod jednotkou

Parapetná jednotka, nekapotovaná stojanová jednotka: vo vzdialenosti 1,0 m pred a pod jednotkou

Kanálové jednotky: vo vzdialenosti 1,5 m pod jednotkou s prípojkou kanála 1,0 m nasávanie, 2,0 m vyfukovanie

Kazetové jednotky: vo vzdialenosti 1,5 m pod panelom jednotky

Vzduchové clony: vo vzdialenosti 3,0 m od jednotky

Modul teplej vody: vo vzdialenosti 1,0 m pred a nad jednotkou

Údaje o výkone pri menovitých podmienkach EUROVENT

Chladenie: Vonkajšia teplota 35 °C, teplota v miestnosti 27 °C DB / 19 °C WB

Vykurovanie: Vonkajšia teplota 7 °C DB / 6 °C WB, teplota v miestnosti 20 °C

Dĺžka rozvodov RAV: 7,5 m

Dĺžka rozvodov VRF: ekvivalentná 7,5 m, výškový rozdiel 0 m

ESTIA SPLIT

Podmienky merania

Vykurovanie: Maximálne údaje o vykurovacom výkone sú uvedené ako špičkové hodnoty počas prevádzky pri max. prevádzkovom rozsahu kompresora, v súlade s normou EN14511. Nominálne údaje o vykurovacom výkone pri vode ΔT = 5 K a hodnotenej prevádzkovej frekvencii kompresora, v súlade s normou EN14511. Vykurovací výkon pri -7 °C pri maximálnej prevádzkovej frekvencii kompresora, v súlade s normou EN14511. Triedy energetickej účinnosti a sezónne hodnoty energetickej účinnosti vykurovania miestnosti (ηs) pre priemerné klimatické podmienky, v súlade s normou EN14825.

Chladenie: Vonkajšia teplota +35 °C teplota suchého teplomeru, +18 °C prívodná teplota, ΔT = 5 K

Potrubia s chladiacim prostriedkom: Dĺžka 7,5 m, príp. bez výškového rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou

Hladina akustického tlaku: meraná vo vzdialenosti 1 m od vonkajšej jednotky podľa normy „JIS“

JAZ = predbežná kalkulácia ročného pracovného času podľa VDI 4650

Časť 1: Štandardná vonkajšia teplota -12 °C, hranica vykurovacej teploty +15 °C, prívodná teplota +30 °C, ΔT = 10 K

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.