Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

Podrobnosti o technológii VRF

Podrobnosti o technológii VRF

Optimálne rozdelenie výkonu vďaka IFT.

VRF je skratka pre „Variable Refrigerant Flow“. Je jedno aká veľká je vaša budova – systém perfektne reguluje tok chladiaceho prostriedku tak, aby sa každá vnútorná jednotka v danom čase zásobovala presne potrebným množstvom chladiaceho prostriedku.

Perfektné riadenie chladiaceho prostriedku vďaka IFT. Mikroprocesor „Intelligent Flow Technology“ spracúva informácie snímačov obsiahnutých v systéme na optimálne rozdelenie výkonu. Nadmerné a nedostatočné kapacity sa vyrovnávajú nezávisle od umiestnenia v budove.
Priebežná vykurovacia prevádzky s Continuous Heating Senzory na vonkajšej jednotke rozoznajú tvorbu aj toho najmenšieho ľadu a okamžite reagujú. Tam, kde iné prístroje počas odmrazovania musia pozastaviť vykurovaciu prevádzku, využíva TOSHIBA inteligentný obtokový systém, ktorý umožňuje udržiavanie vykurovacej prevádzky.

Nástroje pre projektantov a technikov

Inteligentné softvérové nástroje zjednodušujú život obidvom stranám: Pohodlné plánovanie na začiatku projektu a jednoduchý prístup k údajom pri už nainštalovanej jednotke.

DesignAIRS

Bezpečné a efektívne plánovanie si vyžaduje oveľa viac než kombinovanie vnútorných a vonkajších jednotiek. Softvér DesignAIRS tu poskytuje realistické zobrazenie jedného alebo viacerých celkových systémov s individuálnou mierou detailov. Integrácia poschodových plánov, začlenenie všetkých riadiacich možností, výstup zoznamov jednotiek, plány vedení a káblov – všetko toto je možné exportovať ako súbor .pdf alebo AutoCAD® stlačením jediného tlačidla. Takto pripravíte ponuku a pripravíte práce rýchlo a efektívne!

Wave Tool

Pomocou smartfónu alebo tabletu so systémom Android je možné údaje odčítať alebo nahrať priamo na vonkajšej jednotke. Pripájanie sa realizuje bez použitia kábla pomocou bezdrôtovej technológie NFC. Je jedno, či ide o prvé uvedenie do prevádzky alebo servisné použitie: údaje celkového systému, adresovania jednotky, história a mnohé iné sú okamžite k dispozícii na spracovanie na mieste alebo prostredníctvom údajového prenosu.

Pri systémoch pre viaceré miestnosti VRF máte na výber medzi systémami s 2 vedeniami a 3 vedeniami na súčasné chladenie a vykurovanie.

Chladenie / vyhrievanie alebo oboje?

Vykurovanie alebo chladenie.

Technológia s 2 vedeniami

Tento systém dokáže vykurovať alebo chladiť – v závislosti od ročného obdobia a želania používateľa. Zaručuje optimálnu vyváženosť teploty a vlhkosti pri nízkych prevádzkových nákladoch. Flexibilita sa zaručuje vďaka všestranným kombináciám vnútorných prístrojov, ako aj jednoduchému prepojeniu a kabeláži.

Vykurovanie a chladenie.

Technológia s 3 vedeniami

Pomocou tohto systému je možné súčasné a nezávislé vykurovanie a chladenie. Táto technológia je mimoriadne efektívna v budovách s veľmi rozdielnym tepelným zaťažením v dôsledku orientácie alebo miestnostiach, kde sa neustále produkuje odpadové teplo. Prijatá tepelná energia časti budovy sa môže takmer bez strát poskytnúť na vykurovanie v iných miestnostiach. Najvyššia hospodárnosť je zaručená!

Flexibilita zariadenia:

Dĺžka vedenia 1 000 m

Maximálna dĺžka vedenia 1 000 metrov umožňuje ešte flexibilnejšie plánovanie a inštaláciu.

read more

Výškový rozdiel 90 m

Výškový rozdiel medzi vonkajšou jednotkou a najvzdialenejšej vnútornej jednotky môže byť až 90 m. To zodpovedá 25-poschodovej budove.

read more

Kompaktný dizajn

Kompaktné rozmery zaručujú malú potrebu miesta.

read more

Flexibilné chladiace okruhy

Viaceré chladiace okruhy je možné spojiť do jedného veľkého systému, aby sa mohli riadiť centrálne.

read more

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.