Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

INDIVIDUÁLNE ŽELANIA PEVNE V HRSTI

Okrem kvality klimatizačných zariadení prispieva aj ovládanie výrazne k účinnosti zariadenia a komfortu. Optimálne nastavenia vytvárajú perfektnú klímu pre vás. Okrem lokálnych možnostiach regulácie poskytuje spoločnosť TOSHIBA veľký výber centrálnych riadení alebo integráciu do riadiacej techniky budovy.

Lokálne ovládania

Káblové diaľkové ovládače (max. dĺžka vedenia 500 m) alebo bezkáblové infračervené diaľkové ovládače ovládajú jednotlivé jednotky alebo skupiny až ôsmich vnútorných jednotiek. Prídavné moduly umožňujú ovládanie nezávislé od umiestnenia prostredníctvom aplikácií alebo internetu.

Centrálne ovládania

Komplexnejšie klimatické systémy je možné kontrolovať z ľubovoľného centrálneho miesta, ako napríklad na recepcii alebo v technickom priestore. Sú možné dĺžky vedenia až 2 000 m a kontrola až 2048 vnútorných jednotiek.

Systémy riadiacej techniky budovy

Klimatizačné systémy TOSHIBA je možné prepojiť so všetkými bežnými systémami riadiacej techniky budovy. Klimatizácia sa tak stáva integrálnou súčasťou centrálneho riadenia techniky budovy.

Externé ovládania

Rad voliteľných možností tvoria externé jednotky, ktoré vysielajú hlásenia a alarmy, umožňujú znižovanie hluku alebo redundantné zapojenia – realizovať je možné takmer každé želanie ohľadne kontroly.

Jedno riadenie pre všetky jednotky

Ovládanie prostredníctvom aplikácie alebo prehliadača

Napojenie do existujúcich systémov

Pripojenie externých modulov

Prehľad ovládaní

Lokálne ovládania

• Káblové diaľkové ovládania

• Infračervené diaľkové ovládania

• Riešenia WIFI/WLAN

• Možnosti ovládania

Centrálne ovládania

• Compliant Manager

• Smart Manager

• Touchscreen Controller

• 16-nás. ON/OFF ovládanie

• Spínacie hodnoty

• Web-based Controller

Systémy riadiacej techniky budovy

• LonWorks®

• Modbus®

• BACnet®

• Coolmaster

• KNX®

Externé ovládania

• Systém na detekciu netesností

• Moduly príslušenstva

• Konektor CN

• Redundantný box

Jednoduché káblové diaľkové ovládanie

Perfektné pre hotelové izby.

Štandardné káblové diaľkové ovládanie

Ovládanie všetkých funkcií vnútorných jednotiek, 168-hodinový časovač ON/OFF.

Káblové diaľkové ovládanie

ako štandardný diaľkový ovládač, s 8 časovými udalosťami/deň a 6 parametrami/udalosť.

Komfortné káblové diaľkové ovládanie

Ako štandardný ovládač, navyše týždenný časovač, programovacie tlačidlá, Night-Operation, Louver-Lock, uzamykanie tlačidiel, osvetlený displej.

Diaľkový snímač teploty

Ak nie je možné presné snímanie teploty cez senzor vo vnútornej jednotke alebo v káblovom diaľkovom ovládači.

IČ diaľkový ovládač + súpravy prijímačov

Rozsah funkcií ako v prípade štandardného diaľkového ovládača, avšak bezkáblový. Na montáž do panelu alebo externe.

Combi Control

Ovládanie prostredníctvom mobilného telefónu cez SMS alebo aplikáciu.

AP-IR-WIFI

Ovládanie vnútornej jednotky prostredníctvom smartfónu cez aplikáciu.

SmartSocket

Adaptér 230 V zásuvky s funkciami ON/OFF, časovača a monitorovania spotreby energie.

TO-RC-WIFI

Modul WIFI na ovládanie vnútornej jednotky prostredníctvom mobilného telefónu cez aplikáciu alebo internetový prehľadávač.

TO-RC-KNX®

Modul na ovládanie vnútornej jednotky prostredníctvom zbernice KNX®.

Diaľkové zapnutie/vypnutie + modul okenného kontaktu

Bezpotenciálový kontakt na externé zapnutie/vypnutie a vstup okenného kontaktu.

Riadiaca doska

3 analógové a 3 digitálne vstupy, 3 digitálne výstupy pre externé ovládanie, alarmy a hlásenia (pre podstropné jednotky).

Modul prevádzky, poruchových hlásení a diaľkového zapnutia/vypnutia

Prevádzkový výstup a výstup pre poruchové hlásenia, ovládanie zapínania/vypínania, ako aj chybové hlásenie až 8 vnútorných jednotiek cez bezpotenciálové kontakty.

Analógové rozhranie

Ovládanie funkcií prístroja cez 0 – 10 V signály alebo nepremenné rezistory.

Rozhranie Modbus®

Ovládanie funkcií jednotky cez register Modbus. Možnosť až 64 rozhraní.

16-nás. ON/OFF ovládanie

Ovládanie zapnutia/vypnutia až pre 16 vnútorných jednotiek, možná prípojka pre týždenný časovač.

Týždenný časovač

Pripojenie cez lokálne káblové DO, centrálne DO alebo sieť TCC-Link. Režim týždenného časovača/časového spínania.

Compliant Manager

Až 128 vnútorných jednotiek. Funkcia úspory energie, pripojiteľný týždenný časovač, digitálne vstupy a výstupy.

Smart Manager s vyúčtovaním energie

Až 128 vnútorných jednotiek. Webové rozhranie na ovládanie počítačom cez prehľadávač, monitorovanie energie a zúčtovanie.

Controller s dotykovou obrazovkou so zúčtovaním energie

Ovládanie až 512 vnútorných jednotiek. 12,1" multi-dotykový displej, možnosť ovládania cez počítač. Monitorovanie energie a zúčtovanie. Potrebné rozhranie TCS Net Relay (do 8 kusov).

Zariadenie Master pre Web-based Controller

Až 2 048 vnútorných jednotiek. Slúži ako rozbočovač pre až osem prístrojov typu Follower. Samostatný prístroj alebo prístroj typu Follower: Ovládanie až 256 vnútorných jednotiek. Ovládanie výlučne cez počítač. Monitorovanie energie a zúčtovanie.

Rozhranie Modbus®

Ovládanie až 64 vnútorných jednotiek. Na pripojenie na systém Modbus® u zákazníka.

KNX®-16

Modul na ovládanie až 16 vnútorných jednotiek prostredníctvom zbernice KNX®.

KNX®-64

Modul na ovládanie až 64 vnútorných jednotiek prostredníctvom zbernice KNX®.

Coolmaster

Ovládanie až 64 vnútorných jednotiek – voliteľne až 128. Opcia KNX®. Malé používateľské rozhranie s dotykovým displejom. Možnosť ovládania prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo počítača.

Rozhranie LonWorks®

Ovládanie až 64 vnútorných jednotiek. Na pripojenie na systém riadiacej techniky budovy LonWorks® u zákazníka (potrebná sieťová karta LonWorks®).

Rozhranie Small BACnet®

Ovládanie až 64 vnútorných jednotiek. Na pripojenie na systém BACnet® u zákazníka.

Analógové rozhranie:

Ovládanie až 64 vnútorných jednotiek. Ovládanie cez 0 – 10 V signály alebo nepremenné rezistory. 8 analógových a 2 digitálne vstupy. 5 analógových a 5 digitálnych výstupov.

BACnet® server

Ovládanie až 128 vnútorných jednotiek. Na pripojenie na systém BACnet® u zákazníka. Potrebné rozhranie TCS Net Relay (do 2 kusov).

Modul na znižovanie hlučnosti (RAV)

Pre DI [& ] SDI veľkosť 5. Vstup pre znižovanie hluku (nočná prevádzka). Max. výkon 0 / 50 / 75 %. Prevádzkové hlásenie kompresora.

Súprava káblov znižovanie hlučnosti (RAV)

Pre DI Big [& ] SDI od veľkosti 8. Vstup pre znižovanie hlučnosti (nočná prevádzka), max. výkon 0 / 50 / 75 %. Prevádzkové hlásenie kompresora.

Redundantný box

prepínanie medzi dvoma vnútornými jednotkami (alebo skupinami) v prípade poruchy. Prepínanie závislé od prevádzkových hodín; zapínanie druhého systému závislé od teploty. Plug [& ] Play, port LAN, možnosť monitorovania cez internetový prehliadač.

Multifunkčný modul

Dva bezpotenciálové kontaktové vstupy; jedna funkcia na modul: externý master ON/OFF, nočná prevádzka (znižovanie hluku), prevádzkový režim Priorita vykurovanie/chladenie.

Výstupný modul

tri bezpotenciálové kontaktové výstupy. Prevádzkové hlásenie, poruchové hlásenie, prevádzková doba kompresora 1 a 2, výstupný výkon v 8 stupňoch.

Konektor CN s pripojovacím káblom

Pre vnútorné jednotky; rôzne funkcie vstupu/výstupu cez zákaznícke zariadenia.

Leak Detection- [& ] Isolation-System

Detekcia netesnosti s optickými a akustickými alarmami, spĺňa normy EN 378; možnosť prídavného oddelenia príslušnej vnútornej jednotky.

Obmedzenie prúdu/modul a pokles zaťaženia

Dva bezpotenciálové kontaktové vstupy. Externý ON/OFF; znižovanie výstupu.

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.