Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

TOSHIBA ECO DESIGN

Smernica ErP

Smernica ErP

Európska únia stanovuje so smernicou ErP vysoké ciele na ochranu klímy. Takzvaná energetická politika 20/20/20 vyžaduje do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990:

  • 20 % redukcia emisií skleníkových plynov
  • O 20 % vyššie využitie obnoviteľných energií
  • 20 % redukcia emisií CO2

ErP znamená Energy related Products a v rôznej miere určuje rámcové podmienky [a] minimálne požiadavky pre výrobky spotrebovávajúce energiu. Okrem iného je tu regulovaná spotreba prúdu a dovolené hladiny akustického výkonu:

  • Lot 10 platí pre priestorové klimatizačné zariadenia do chladiaceho výkonu 12 kW
  • Lot 1 platí pre tepelné čerpadlá do vykurovacieho výkonu 400 kW

Tieto ustanovenia vstúpili do platnosti v roku 2013 a každému spotrebiteľovi sú väčšinou známe vďaka energetického štítku EÚ. Na ňom sú zdokumentované všetky hodnoty, ktoré umožňujú jednoduché porovnanie na rozpoznanie vysoko kvalitného výrobku na prvý pohľad. Každý výrobca alebo importér okrem toho musí svoje údaje sprístupniť v prospektoch a na svojej webovej stránke. Príslušný odkaz na webovú stránku Ecodesign nájdete dole.

Otázky a odpovede

Prečo spadá klimatizačná technika pod smernicu ErP?

Klimatizačné zariadenia sa už dávnejšie presadili aj v súkromnej oblasti. Čoraz viac vlastníkov domov a bytov stavia na komfort príjemného chladu.

Z dôvodu inovatívnych technológií sú vysoko účinné mnohé z ponúkaných klimatizačných zariadení, ako napr. zariadenia spoločnosti TOSHIBA. Vďaka novej smernici ErP sa dajú priestorové klimatizačné zariadenia ešte lepšie diferencovať, čo sa týka ich ekonomickosti.

Poskytovatelia neefektívnych zariadení stratia svoj prístup na trh.

Aké energetické triedy existujú?

Od januára 2013 sa stupnica triedy energetickej účinnosti A rozšírila o triedy A+, A++ a A+++.
Dodatočne je v klasifikácii zohľadnená aj emisia hluku (hladina akustického výkonu vnútornej a vonkajšej jednotky).

Ako vyzerá nový štítok energetickej účinnosti?
Zväčšiť
Čo znamenajú nové charakteristiky SEER a SCOP?

Doteraz sa uvádzalo len EER (hodnotenie účinnosti v chladiacej prevádzke) a COP (hodnotenie účinnosti vo vykurovacej prevádzke). Tieto hodnoty boli naviazané výlučne na jeden jediný bod.

Pri nových charakteristikách SEER a SCOP sú definované viaceré meracie body, ktoré sú všetky začlenené do klasifikácie. „S“ znamená „sezónne“.

Meracie body v rozsahu chladenia:

Meracie body ležia pri 20 °C, 25 °C, +30 °C a 35 °C. Pre chladiacu prevádzku boli osvojené klimatické údaje zo Štrasburgu ako zástupné pre celú Európu.
Meracie body majú rôznu váhu primerane priebehom teploty.

Meracie body v rozsahu vykurovania:

Pre vykurovaciu prevádzku nebol vytvorený žiadny celoeurópsky jednotný teplotný profil. Nasledovalo zadelenie do troch klimatických zón: severná, stredná a južná Európa s rôznymi záťažovými profilmi.
Meracie body ležia jednotne pri vonkajšej teplote 12 °C, 7 °C, 2 °C a –7 °C.

Prečo tri klimatické zóny pre hodnotenie účinnosti vo vykurovacej prevádzke?

Klimatické podmienky majú veľký vplyv na výkonnosť klimatických zariadení v režime tepelného čerpadla. Preto boli v rámci EÚ vytvorené tri zóny:

severná Európa: studená

stredná Európa: stredná

južná Európa: teplá

Odkedy platí nová smernica ErP?

Smernica ErP pre priestorové klimatizačné zariadenia (Lot 10) vstúpila do účinnosti 1.1.2013 a platí vo všetkých štátoch EÚ bez národných prechodných období.

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.