Prihlásenie partnera

Kontakt

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
AUSTRIA – CENTRAL EUROPE

Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg, AUSTRIA

+43 316 80 89

+43 316 82 63 71

VAŠE OTÁZKY –

NAŠE ODPOVEDE.

Tepelné čerpadlá – časté otázky

Chcete sa dozvedieť viac o tepelnom čerpadle vzduch-voda ESTIA?
Všetky dôležité odpovede týkajúce sa tepelných čerpadiel vzduch-voda od spoločnosti TOSHIBA nájdete tu.

Časté otázky

Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odoberá z vonkajšieho vzduchu s použitím chladiva energiu a využíva ju na zvyšovanie teploty tak, aby ju bolo možné používať na vykurovanie.

 

Prečo je tepelné čerpadlo vzduch-voda najlepšou investíciou pre budúcnosť?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda kombinuje výhody nízkych obstarávacích nákladov a minimálnych prevádzkových nákladov, a tým efektívne využíva obnoviteľné formy energie.

 

Spĺňa tepelné čerpadlo TOSHIBA požiadavky na spôsobilosť?

Pre tepelné čerpadlá TOSHIBA sú k dispozícii všetky potrebné certifikáty a tieto čerpadlá spĺňajú všetky predpoklady pre dotácie. Dotácie sa líšia podľa krajiny, mesta a tiež miestneho dodávateľa elektrickej energie.

Čo znamená SPF?

Ročný pracovný čas vstupuje do výpočtu efektivity pre vykurovacie systémy, ktorý sa počíta pri prevádzke s tepelnými čerpadlami. Ide o pomer dodanej energie (prúdu) a skutočne vyrobeného vykurovacieho tepla za rok a slúži ako ukazovateľ pre výpočet hospodárnosti.

Aká je očakávaná životnosť tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda má rovnakú životnosť ako iné bežné vykurovacie systémy. Táto životnosť je zaistená vďaka pravidelnej údržbe a vďaka záruke 15-ročnej dostupnosti náhradných dielov.

Koľko miesta je potrebné plánovať pre tepelné čerpadlo?

Odovzdávacia stanica vyžaduje priestor (VxŠxH) 93x53x36 cm, takže sa tepelné čerpadlo môže používať aj v tých najmenších miestnostiach.

Na čo je potrebné elektrické podporné kúrenie?

Certifikovaný partner v oblasti tepelných čerpadiel navrhne tepelné čerpadlo TOSHIBA pre vašu budovu tak, aby elektrické podporné kúrenie bolo potrebné len pri skutočne nízkych vonkajších teplotách.

 

Je možná kombinácia tepelného čerpadla so solárnym resp. fotovoltaickým systémom?

V kombinácii s tepelným čerpadlom sa dá využívať aj solárna energia a týmto spôsobom môžete zvýšiť účinnosť.

Je možné pomocou tepelného čerpadla chladiť?

V zime využívate plošné (podlahové) vykurovanie a v lete si miestnosť môžete temperovať. Aktívne chladenie je možné vďaka fan-coilom.

Funguje tepelné čerpadlo aj pri teplotách pod bodom mrazu?

Účinnosť zariadenia pri veľmi nízkych vonkajších teplotách síce klesá, no aj tak dokážu tepelné čerpadlá samy vyrábať vykurovacie teplo dokonca aj pri vonkajšej teplote -25 °C.

Aká je účinnosť tepelného čerpadla v lete, keď potrebujem len teplú vodu?

Keďže tepelné čerpadlá pracujú pri vyšších vonkajších teplotách ešte účinnejšie, môžete si pri vonkajších teplotách až do 35 °C dokonale a s nízkymi nákladmi zaisťovať teplotu teplej vody až vyše 55 °C.

 

Do akej prívodnej teploty má prevádzka tepelného čerpadla zmysel?

Čím nižšia je prívodná teplota, tým viac šetrí tepelné čerpadlo energiu. Možné sú prívodné teploty max. 60 °C, no pre vykurovacie telesá zvyčajne stačí už teplota 50 °C, ak sa používajú nepretržite.

Ako sa určuje správny výkon tepelného čerpadla?

Účinnosť tepelného čerpadla je daná správnym dimenzovaním, ktoré sa u našich zariadení riadi tabuľkou výkonnosti, aby bolo možné až do normálnej vonkajšej teploty zaistiť potrebný vykurovací výkon vašej budovy bez pomoci podporného kúrenia.

 

Čo všetko sa dá u tepelného čerpadla regulovať?

Tepelné čerpadlo je vybavené inteligentnou regulačnou logikou, ktorá samostatne a v závislosti od vonkajšej teploty reguluje vykurovaciu teplotu radiátorov, podlahového kúrenia a tiež teplej vody.

Aké ľahké je uvedenie do prevádzky?

Vďaka vopred pripraveným schémam inštalácie a príslušným parametrom uvedenia do prevádzky je pre odborníka uvedenie do prevádzky plynulou záležitosťou bez stresu. Na základe podrobného postupu v prílohe/príručke alebo prostredníctvom aplikácie je možné upraviť každý parameter podľa individuálnej potreby.

 

Čo potrebujem na pripojenie tepelného čerpadla k systému správy budovy?

Externá regulácia alebo napojenia na riadiacu techniku budovy prostredníctvom rozhraní KNX alebo MODBus je možná s použitím doplnkových dosiek plošných spojov.

Na koho sa mám obracať s otázkami?

Ak by sa neočakávane vyskytla porucha alebo problém so zariadením, stojí vám po boku certifikovaný inštalátor tepelných čerpadiel, ktorý vám poradí a pomôže.

 

Čo znamená menovitý výkon?

Menovitý výkon je výkon jednotky pri zadanom menovitom pracovnom bode.

 

Čo znamená hraničná vykurovacia teplota?

Priemerná denná teplota, od ktorej sa budova musí vykurovať. Dni, v ktorých priemerná denná teplota leží pod hraničnou vykurovacou teplotou, počítame ako vykurovacie dni.

 

Čo znamená normálna vonkajšia teplota?

Priemerná najnižšia očakávaná vonkajšia teplota, na ktorú je vaše vykurovanie dimenzované.

 

Čo znamená skratka COP?

Údaj COP (Coefficient Of Performance) predstavuje pomer medzi vynaloženou elektrickou energiou a získanou tepelnou energiou pri určitom pracovnom bode.

 

Copyright 2021 AIR-COND International GmbH  All rights reserved.